Redactie- en correctiewerkzaamheden

Al enkele jaren draag ik bij aan lesmethoden voor biologie en andere vakken. Mijn achtergrond als bioloog en mijn affiniteit met taal, met name Engels, wil ik graag inzetten om een bijdrage leveren aan het onderwijs. Ik heb niet alleen ervaring met het kritisch doorlezen van teksten, maar kan ook op andere manieren bijdragen aan de ontwikkeling van lesmethoden.

 

Naast het corrigeren van teksten, behoort opstellen van een toetsvragenbank of een begrippentrainer tot de mogelijkheden. Voor bijvoorbeeld een toetsvragenbank, kan ik vragen op verschillende cognitieve nivo’s opstellen.

 

  • Nalezen van teksten, correctie van taal- en stijlfouten
  • Suggesties doen voor herformulering
  • Opstellen van toetsvragen op verschillende cognitieve nivo’s
  • Opstellen begrippentrainer, inclusief afbeeldingen en voorbeeldzinnen.
  • Content aanleveren voor digitale leermiddelen